* Το προϊόν αυτό δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν γυμνάζονται ή που ξεκίνησαν να γυμνάζονται κατά το τελευταίο διάστημα.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ.

WARRIORLAB’s Total Thermo  is an effective fat burner supplement without strong stimulants.
It is based on a combination of active ingredients that release the body fat, converting it into pure energy during a medium intensity of exercise or activity.
 

Specifically, the composition of Total Thermo consists of:

  • Guarana: It is known for decades the natural benefits  offered by guarana. Beyond the stimulation and alertness of the body and the spirit, stimulates metabolism and increases mental focus while reducing hunger.
  • Carcinia Cambogia: The Hydroxy acid (ICA) blocks the conversion of carbohydrates into fat meals, reduces appetite and accelerates the burning of calories. It also prevents the fat storage without irritating the central nervous system, while helping to reduce cholesterol and triglycerides.
  • L-Tyrosine: Tyrosine is an amino acid that improves the function and mental brain power assisting in the proper functioning of hormones and neurotransmitters, catecholamine, norepinephrine and dopamine. What becomes readily apparent is the best concentration and memory and helps increase energy and intensity in training.
  • Citrus Aurantium:  This extract is known for its powerful fat burning activity through thermogenesis, increasing metabolism in training but also in the rest of the day.
  •  Chromium Picolinate: Main job is to help the metabolism of carbohydrates that are not converted into body fat. Alongside because maintains stable blood sugar levels, suppresses the feeling of hunger.